Home Up η εποχή του λίθου οι ανατολικοί λαοί Εποχή του χαλκού Γεωμετρικά χρόνια Αρχαικά χρόνια Κλασική εποχή Εξετάσεις

Εξετάσεις        

 

Home Up

γυμνασιο λινοπετρασ                                           σχ. χρονια 2004 -2005

ιστορία α' γυμνασίου

εξεταστεα ΎΛΗ

Α. Ιστορία των αρχαίων χρόνων:

1.   Οι ανατολικοί λαοί (σελ. 15.16.18.20.23.28-30)

         Εισαγωγικό σημείωμα σελ. 15

         Η Αίγυπτος - Η χώρα σελ. 16

         Θρησκεία - Κοινωνία — Οικονομία σελ. 18. 20

         Οι επιστήμες σελ. 23

         Μεσοποταμία - Ο πολιτισμός σελ. 28-30

2.   Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα (σελ. 42-43.46-48.51-54.56-62.64-71)

         Ο μινωικός πολιτισμός σελ. 42-43

         Η περίοδος 1700 - 1450 σελ. 46-48

         Η θρησκεία σελ. 51-52

         Η γραφή σελ. 52-54

         Ο μυκηναϊκός πολιτισμός σελ. 56-62

         Η θρησκεία σελ. 64

         Η μυκηναϊκή τέχνη σελ. 64-71

3.    Τα γεωμετρικά χρόνια (σελ. 74-75)

•    Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός, σελ. 74-75

4.   Τα αρχαϊκά γρόνια (σελ. 92-93.107-114.114-128.128-132.134-137.140-143)

         Ο Β' ελληνικός αποικισμός. Σελ 92-93

         Το κράτος της Σπάρτης σελ. 107-114

         Το κράτος της Αθήνας σελ. 114-128

         Οι πανελλήνιοι δεσμοί σελ. 128-132

         Ο πολιτισμός - Η πλαστική (οι «κούροι» και οι «κόρες) σελ. 134-137

         Ο πολιτισμός - Η κεραμική σελ. 140-143

5.    Η κλασική εποχή (σελ, 146.147.149-163.168-170.172-185.188-190.190-204)

           Οι περσικοί πόλεμοι σελ. 146-163

           Το αθηναϊκό κράτος σελ. 168-170

           Η ζωή στην αρχαία Αθήνα σελ. 172-175

           Ο πελοποννησιακός πόλεμος σελ. 175-185

           Ο πολιτισμός του 5ου αιώνα -Η ιστοριογραφία σελ 188-190

           Ο πολιτισμός του 5ου αιώνα - Η τέχνη σελ. 190-204

6.     Ο Μέγας Αλέξανδρος-Η επέκταση του Ελληνισμού στην Ανατολή (σελ.219-234)

 

Β. Ιστορία της Κύπρου:

1. Νεολιθική - Χαλκολιθική εποχή (σελ. 4)

2.      Εποχή του χαλκού (σελ. 18-19)

3. Κυπροαρχαϊκή εποχή (σελ. 30-31)

 

4 Κυπροκλασική εποχή (σελ. 32-41

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο εξεταστικό δοκίμιο πιθανόν να μπουν ερωτήσεις με διαφορετική διατύπωση, συνδυασμένες ερωτήσεις ή ερωτήσεις κρίσεως.

 

ερωτήσεις στην εξεταστέα υλη

  ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΛΑΟΙ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ

1. Ποιοι λαοί ονομάζονται «ανατολικοί λαοί» και ποιες συνθήκες βοήθησαν στην ανάπτυξη του πολιτισμού τους; (σελ. 15)

2. Είναι δικαιολογημένος ο χαρακτηρισμός της Αρχαίας Αιγύπτου ως «δώρον του Νείλου»; (σελ. 16)

3. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι η ψυχή εξακολουθούσε να ζει και μετά το θάνατο. Σε ποιες ενέργειες τους οδήγησε πίστη τους αυτή; (σελ.20)

4.Ποιες επιστήμες αναπτύχθηκαν στην Αίγυπτο και για ποιους λόγους; (σελ.23)

5. Να δώσετε βασικές πληροφορίες για τα εξής: α) ταρίχευση (σελ.20), β) ιερογλυφικά (σελ. 20), γ) πυραμίδες (σελ.23), δ) Ζιγκουράτ (σελ.27), ε) σφηνοειδής γραφή (σελ.28), στ) κώδικας Χαμουραμπί (σελ.29-30)

6.Να δώσετε βασικές πληροφορίες για τη θρησκεία των αρχαίων Αιγυπτίων, (σελ. 18,20 )

7. Ποιες κοινωνικές τάξεις υπήρχαν στην αρχαία Αίγυπτο;   (σελ.20)

ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

8. α) Πού αναπτύχθηκε ο μινωικός πολιτισμός, ποιοι λόγοι ευνόησαν την ανάπτυξη του, ποιος αρχαιολόγος τον έφερε στο φως και πού οφείλεται το όνομα του πολιτισμού αυτού;(σελ. 42-43)

β) Ποια είναι τα σπουδαιότερα μινωικά κέντρα; (σελ. 46) γ) Περιγραφή μινωικού ανακτόρου, (σελ. 53-54)

9. Ποια θέση κατείχε η γυναίκα στην κοινωνία της Κρήτης και από πού το συμπεραίνουμε; (σελ.48,51,52)

10. Μινωική θρησκεία: ιερά σύμβολα - ζώα, ταυροκαθάψια.(σελ.51-52)

11.  Πού φαίνεται ο ειρηνικός χαρακτήρας του μινωικού πολιτισμού;

( τοιχογραφίες με θέματα χωρίς πολεμικές σκηνές, γυναίκες - αγωνίσματα, θέματα παρμένα από τη φύση (άνθη, φυτά κλπ) σκηνές καθημερινής ζωής, -τάφοι χωρίς όπλα, ατείχιστοι οικισμοί).

12. Ποια στοιχεία μαρτυρούν την παρουσία των Αχαιών στην Κρήτη μετά το 1450 π.Χ.; (σελ.47)

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

13. Πότε αναπτύχθηκε ο μυκηναϊκός πολιτισμός και πού οφείλει το όνομα του; (σελ. 56)

14. «Οι Μυκηναίοι ήταν πολεμικός λαός». Να υποστηρίξετε την άποψη αυτή με επιχειρήματα, (σελ.62)

15.  Να δώσετε βασικές πληροφορίες για τα εξής: μυκηναϊκό ανάκτορο (σελ. 64-66), Κυκλώπεια τείχη (σελ.66)  θολωτοί τάφοι (σελ.67)

16.  Σε ποιο συμπέρασμα σας οδηγεί το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές της Μεσογείου βρέθηκαν Μυκηναϊκά αγγεία (σελ. 69)

17. Ποια ήταν τα αίτια της παρακμής των Μυκηναίων; (σελ.60)

!8. Από πού φαίνεται ο ελληνικός χαρακτήρας του μυκηναϊκού πολιτισμού; (σελ.70)

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ.

19. Ποια τα αίτια του Α' ελληνικού αποικισμού; (σελ. 74-75)

 

ΤΑ ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (σελ. 94-144)

20. Ποια.τα αίτια του Β' ελληνικού αποικισμού; (οικονομικά + πολιτικά σελ.92)

21.  Ποια αποτελέσματα είχε η αποικιακή εξάπλωση στον οικονομικό, κοινωνικό, και πολιτιστικό τομέα; (σελ. 97-98)

22. Να περιγράψετε την τελετή αναχώρησης για την ίδρυση μιας αποικίας και να εξηγήσετε τις σχέσεις ανάμεσα στη μητρόπολη και την αποικία, (σελ. 92-93)

Το κράτος της Σπάρτης

23 .Σε ποιες κοινωνικές τάξεις ήταν χωρισμένοι οι κάτοικοι του σπαρτιατικού κράτους, ποια τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις της καθεμιάς, (σελ. 108-109)

24.  Ποιος ήταν ο βασικός σκοπός και ποια τα αποτελέσματα της σπαρτιατικής αγωγής; Ποια τα θετικά και ποια τα αρνητικά της αγωγής αυτής; (σελ. 111-113)

25. Να δώσετε πληροφορίες για τα εξής: α) Ξενηλασία, β) Λακωνισμός, γ) Απέλλα,               δ) Γερουσία,ε)Έφοροι.(σελ. 110-113)

26.      Ποια ήταν η αγωγή των αγοριών και πώς ήταν η ζωή των ανδρών; (σελ.. 112-113)

27.      Ποια ήταν η θέση της γυναίκας στην αρχαία Σπάρτη; Συγκρίνετέ την με τη θέση της γυναίκας στην Αρχαία Αθήνα.(σελ. 113, 172-173)

Το κράτος της Αθήνας - Νομοθεσία του  Σόλωνα

28.  α) Τι ήταν η Σεισάχθεια και ποιους νόμους περιλάμβανε ; (σελ. 119)

β) Τι ήταν το τιμοκρατικό σύστημα; Πώς διαίρεσε τους πολίτες; Ποια όργανα εξουσίας όρισε; Ποιες εξουσίες είχαν τα όργανα αυτά; (σελ. 119-120)

Μεταρρυθμίσεις Κλεισθένη (σελ. 124-126)

29.  α) Πώς χώρισε ο Κλεισθένης τους πολίτες και γιατί;

β) Ποια όργανα εξουσίας όρισε;

30.      Η εκκλησία του δήμου ήταν το κυρίαρχο όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας. Να δικαιολογήσετε την άποψη αυτή καινά τη συγκρίνετε με την Απέλλα.

(σελ.110-111 & 126)

31.      Να δικαιολογήσετε με επιχειρήματα την άποψη ότι ο Κλεισθένης υπήρξε ο θεμελιωτής της αθηναϊκής δημοκρατίας (σελ. 124-126)

32.       Τι ήταν: α) οι κληρουχίες (σελ. 128)

β) ο οστρακισμός(σελ. 126)
 

Πανελλήνιοι δεσμοί

33.       Να αναφέρετε τέσσερις πανελλήνιους δεσμούς που συνέδεαν τους-αρχαίους Έλληνες. Να δώσετε σύντομες πληροφορίες για τον καθένα από αυτούς, (σελ. 128-132)

 

Πολιτισμός αρχαϊκών χρόνων.

 

34.  Ποιοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί διαμορφώνονται κατά τα αρχαϊκά χρόνια, ποια τα χαρακτηριστικά τους και ποια τα μέρη ενός ελληνικού ναού; (σελ. 134-13 5)

35.Να δώσετε πληροφορίες για τα εξής: α) κούροι-κόρες(σελ.136-137), β)μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία (σελ. 140-143)

ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. (Σελ, 146-233)

Περσικοί πόλεμοι.

36.     Ποια ήταν τα αίτια και ποια η αφορμή (πρόφαση) των περσικών πολέμων; (σελ. 151)

37.     Πού οφείλεται η νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα και ποια η σημασία της νίκης αυτής; (σελ. 153-155)

38.     Ποια σημασία είχε, για τους ίδιους τους Έλληνες και για την Ευρώπη, η νίκη κατά των Περσών; (σελ. 163)

39.     Ποια πλεονεκτήματα διέθεταν οι Έλληνες απέναντι στους Πέρσες και πώς αυτά τους βοήθησαν να νικήσουν; (σελ. 163)

40.     Ποιες αποφάσεις πάρθηκαν στο συνέδριο που έγινε στον Ισθμό της Κορίνθου το 481 π.Χ. και γιατί θεωρείται ως πολύ σημαντικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας; (σελ. 156)

41.0 Θεμιστοκλής χαρακτηρίζεται ως διορατικός. Να δικαιολογήσετε το χαρακτηρισμό (δύο λόγους),            (σελ. 156,159-160)

Η ζωή στην αρχαία Αθήνα

42. Ποιος ο σκοπός της εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα και ποια η διαφορά με την εκπαίδευση της Σπάρτης. (σελ.172-173& 112-113)

43.  Να εξηγήσετε τους όρους: θεωρικά, μέτοικοι, λειτουργίες,(σελ.170-172)
Πελοποννησιακός πόλεμος.

44. Ποια τα αίτια (πολιτικά + οικονομικά) και ποιες οι αφορμές του πελοποννησιακού πολέμου, ποιοι οι αντίπαλοι συνασπισμοί και σε ποιο τομέα υπερείχε ο καθένας; (σελ. 175-177)

45. Γιατί οι Σπαρτιάτες αναγκάστηκαν να ζητήσουν τη βοήθεια των Περσών στη διάρκεια του πελοποννησιακού πολέμου; Πώς κρίνετε την ενέργεια τους; (σελ. 182)

46.  Ποια μάχη έκρινε το τέλος του πολέμου, ποιο το αποτέλεσμα της και ποιοι οι όροι της ειρήνης του 404 π.Χ.;(σελ. 184)

47.    Ποιες ήταν οι οικονομικές-υλικές, ηθικές και πολιτικές συνέπειες του πελοποννησιακού πολέμου;                  ( σελ. 184 -185)

Ο πολιτισμός τον 5°" αι. π.Χ.

48.    α) Ποιοι τομείς της τέχνης γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση κατά τον 5° αϊ. π.Χ. στην Αθήνα; (σελ. 190-204)
β) Ποια οικοδομήματα κτίστηκαν στην Ακρόπολη των Αθηνών κατά τον 5° αι. π.Χ.;                (σελ. 191-194)

49.    Ποιοι είναι οι ιστορικοί των κλασικών χρόνων και ποιο είναι το έργο τους; (σελ. 188-190)

Το κράτος της Μακεδονίας.

 

50. Πώς οργάνωσε το μακεδονικό στρατό ο Φίλιππος; (σελ.219-220)

5 ϊ. Ποιοι συγκρούστηκαν στη μάχη της Χαιρώνειας και ποια η σημασία της για το ελληνισμό;(σελ.224)

52.    Ποιος ο στόχος του Μ. Αλεξάνδρου μετά τη δημιουργία του απέραντου κράτους και ποια μέτρα πήρε για την υλοποίηση του στόχου αυτού; (σελ.232-233)

53.    Οι ιστορικοί έχουν ονομάσει τον Αλέξανδρο Μέγα. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός αυτός; (σελ.233-234)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

54.    Σε ποια εποχή ανήκει ο οικισμός της Χοιροκοιτίας, ποιο ήταν το κριτήριο της επιλογής του τόπου του οικισμού και γιατί; (σελ. 4)

55.    Για ποιους λόγους εγκαταστάθηκαν οι Μυκηναίοι στην Κύπρο και ποια στοιχεία μαρτυρούν τον εξελληνισμό του νησιού; (σελ. 18)

56.    Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Έλληνες να εκστρατεύσουν στην Κύπρο στα μέσα του 5ου αϊ. π.Χ.. Ποιες προσπάθειες έγιναν και πού κατέληξαν; (σελ.36)

57.    Ποια τα αίτια της επανάστασης του Ονήσιλου εναντίον των Περσών, ποιο το αποτέλεσμα και ποιες οι συνέπειες της επανάστασης για το νησί; (σελ. .34)

58.    α) Για ποιον και σε ποια περίπτωση ειπώθηκε η φράση «και νεκρός ενίκα». Ποια σημασία είχε; (σελ.36)

β) Ποιου Αθηναίου στρατηγού η προτομή βρίσκεται στην παραλία των Φοινικούδων της Λάρνακας και γιατί τον τίμησε η πόλη; (σελ. 36)

59.    Ποιοι ήταν οι στόχοι της εσωτερικής πολιτικής του Ευαγόρα και με ποια συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησε αυτούς τους στόχους; (σελ.38-39 & πηγές)

60.    Ποιο ήταν το πολιτικό ιδεώδες του Ευαγόρα; Με ποιες ενέργειες προσπάθησε να το υλοποιήσει;(σελ.38,39,40)