ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Home Up ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ

 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ