ΙΣΤΟΡΙΑ

1. Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

2.ΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΛΑΟΙ ΑΣΚΗΣΗ 1   ΑΣΚΗΣΗ 2  ΑΣΚΗΣΗ 3

3.ΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΛΑΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

4.Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

5.

6.

7.