Γυμνάσιο Λινόπετρας

ΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

(Σχολικό Βιβλίο Α' Γυμνασίου )

alvrule.gif (1012 bytes)

Το διαγώνισμα  γράφτηκε από το φιλόλογο καθηγητή  Πηλαβάκη Αντώνη του Γυμνασίου Λινόπετρας

alvrule.gif (1012 bytes)