Γυμνάσιο Λινόπετρας

Διαγώνισμα στην Ιστορία των
"Ανατολικών Λαών"

(Σχολικό Βιβλίο Α' Γυμνασίου )

alvrule.gif (1012 bytes)

Το διαγώνισμα  γράφτηκε από το φιλόλογο καθηγητή  Πηλαβάκη Αντώνη του Γυμνασίου Λινόπετρας

alvrule.gif (1012 bytes)

- Δημιουργίες του κυκλαδικού πολιτισμού είναι τα μαρμάρινα  και  τασκεύη
- Ο πρώτος σημαντικός πολιτισμός της Ευρώπης αναπτύχθηκε στην
- Η Γραμμική Β γραφή αποτελεί επινόηση των 
- Όλοι οι πολιτισμοί της εποχής του Χαλκού ανέπτυξαν  το
- Το 1450 π.Χ. οι Μυκηναίοι κατέλαβαν την
- Τα τείχη των μυκηναϊκών ακροπόλεων ονομάζονται    
- Η γλώσσα που μιλούσαν οι Μυκηναίοι ήταν 
- Ο πρώτος λαός που χρησιμοποίησε το άρμα ήταν οι 
- Βασικό ΄στοιχείο του μυκηναϊκού ανακτόρου ήταν το 
- Οι Μυκηναίοι κατακτήθηκαν το 1100 π.Χ  από τους  

alvrule.gif (1012 bytes)