Καλή επιτυχία

Διάλεξε αν η έκφραση είναι σωστή ή είναι λάθος.