Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Στη μινωική Κρήτη, η γυναίκα κατείχε σημαντική θέση
Σωστό
λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

2

Μυκηναίοι ονομάζονται οι κάτοικοι των Μυκηνών..

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

3

Το μέγαρο αποτελεί Βασικό τμήμα του μυκηναϊκού ανακτόρου..

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

4

Ο κυκλαδικός πολιτισμός δεν ήταν ελληνικός.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

5

Τα ταυροκαθάψια ήταν λατρευτικές τελετές.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

6

Το μυκηναϊκό ανάκτορο είναι μεγαλύτερο απ' το μινωικό..

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

7

Η μινωική τέχνη επηρεάστηκε από τη μυκηναϊκή .

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

8

Οι μυκηναϊκοί οικισμοί είχαν ισχυρή οχύρωση

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

9

Το καλύτερα διατηρημένο μυκηναϊκό ανάκτορο βρίσκεται στις Μυκήνες.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

10

Η πρώτη μινωική γραφή ήταν σφηνοειδής.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)