ΙΣΤΟΡΙΑ "Ανατολικοί Λαοί"

1
1 Το κρανίο που βρέθηκε στο σπήλαιο  Πετραλώνων της Χαλκιδικής , ανήκει σε άνθρωπο του Νεάντερταλ
.
Σωστό
λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

2
Κατά το θηρευτικό στάδιο ο άνθρωπος εξασφαλίζει την τροφή του καλλιεργώντας τη γη και εκτρέφοντας ζώα

.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

3

Ο homo sapiens μοιάζει πολύ με το σημερινό.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

4

Στην παλαιολιθική εποχή οι άνθρωποι έχουν μόνιμη εγκατάσταση.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

5

Στην Ελλάδα η νεολιθική εποχή ξεκινά ΄γύρω στο 6000 π.Χ.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

6

Ο σοφός  ανθρωπος ζει στη Νεολιθική εποχή.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

7

alvrule.gif (1012 bytes)