Γυμνάσιο Λινόπετρας 
Άσκηση στην Ιστορία των "Ανατολικών Λαών"
Η άσκηση γράφτηκε από το φιλόλογο καθηγητή  Πηλαβάκη Αντώνη του Γυμνασίου Λινόπετρας

alvrule.gif (1012 bytes)

- Ο Νείλος βρίσκεται στην ενώ ο Τίγρης και ο Ευφράτης στη . (Ουσιαστικά)
- Η πρώτη πρωτεύουσα του Αιγυπτιακού κράτους ήταν η
- Οι Σουμέριοι επινόησαν τον τροχό, το άροτρο και τη  γραφή (Επίθετο).
- Οι βασιλιάδες της Αιγύπτου ονομάζονταν  και  όταν πέθαιναν θάβονταν
σε
Στην Μεσοποταμία οι ναοί ονομάζονταν     (Ουσιαστικό)
Ο πρώτος σημαντικός λαός της Μεσοποταμίας ήταν οι 
Ο Ρα ήταν θεός των  
Στην Αίγυπτο   και στη Μεσοποταμία η οικονομία  στηριζόταν στη 
Πρωτεύουσα του μέσου και του νέου βασιλείου ήταν η

alvrule.gif (1012 bytes)