Γυμνάσιο Λινόπετρας

Διαγώνισμα στην Ιστορία των
"Ανατολικών Λαών"

(Σχολικό Βιβλίο Α' Γυμνασίου )

alvrule.gif (1012 bytes)

Το διαγώνισμα  γράφτηκε από το Φιλόλογο καθηγητή  Πηλαβάκη Αντώνη του Γυμνασίου Λινόπετρας

alvrule.gif (1012 bytes)