Γυμνάσιο Λινόπετρας

Διαγώνισμα στην Ιστορία των
"Ανατολικών Λαών"

(Σχολικό Βιβλίο Α' Γυμνασίου )

alvrule.gif (1012 bytes)

Το διαγώνισμα  γράφτηκε από το φιλόλογο καθηγητή  Πηλαβάκη Αντώνη του Γυμνασίου Λινόπετρας

alvrule.gif (1012 bytes)

- Στα Αιγυπτιακά οικοδομήματα τα κιονόκρανα είχαν σχήμα και άνθος . (Ουσιαστικά)
- Με την ταρίχευση οι Αιγύπτιοι είχαν γνωρίσει κάλα την του ανθρώπινου σώματος.
- Οι Σουμέριοι επινόησαν τον τροχό, το άροτρο και την  γραφή (Επίθετο).
- Ο Φαραώ ασκούσε  εξουσία.
- Ο του Χαμουραμπί (Ουσιαστικό)
- Σημαντικότερη επινόηση των Φοινίκων ήταν το    (Ουσιαστικό)
- Οι Πέρσες απείλησαν σοβαρά την  των Ελλήνων.
- Ο Καμβύσης υπεταξε την 
- Για την οικοδόμηση των κτιρίων οι Σουμέριοι χρησιμοποιούσαν 
- Η πυραμίδα του έχει ύψος 146 μέτρα.

alvrule.gif (1012 bytes)