ΙΣΤΟΡΙΑ "Ανατολικοί Λαοί"

1 Οι Βαβυλώνιοι κατασκεύαζαν ωροσκόπια.
Σωστό
λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

2

Η Σιδώνα είναι πόλη της Μεσοποταμιας.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

3

Οι Πέρσες Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Ιράν.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

4

Η Αιγυπτος ονομάστηκε δώρο του Φαραώ.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

5

Οι Φοίνικες ίδρυσαν εμπορικές αποικίες.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

6

Το κράτος των Λυδών βρισκόνταν στη Μ. Ασία.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

7

Ο Κύρος ήταν Βασιλιάς των Ασσυρίων.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

8

Οι Σημίτες προερχόνταν από την Αραβία.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

9

Οι Φοίνικες ήταν λαός γεωργικός.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)

10

Οι βιοτέχνες στην Αρχαία Αιγυπτο ανήκαν στις προνομιούχες τάξεις.

Σωστό

Λάθος

alvrule.gif (1012 bytes)