Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

Ασκηση αντιστοίχισης

Ταιριάστε τα αντικείμενα στα δεξιά με αυτά στα αριστερά πατώντας και σύροντάς τα με το ποντίκι.
Αντώνης Πηλαβάκης